• swisspilgrimworld at gmail dot com
 

Orthodox Komboskini / Komboskini 72 beads